O nas"Tradycja to nić, wiążąca przeszłe i przyszłe pokolenia..."

Jest to motto powstałej wiosną 2004 roku
Grupy Rekonstrukcji Historycznej - Lądowej Obrony Wybrzeża.
Powstanie Grupy zainicjował Krzysztof Kłosowski wraz ze swoim serdecznym kolegą
Eligiuszem Kwiatkowskim, co było pewnego rodzaju ukoronowaniem
ich wieloletniego zainteresowania wojskiem II RP i jego udziałem
w wojnie obronnej 1939 roku.

W pierwszym roku działalności, już jako 5 osobowa Grupa skupiliśmy
się przede wszystkim na kompletowaniu umundurowania i wyposażenia.
W chwili obecnej działamy już jako sądownie zarejestrowane Stowarzyszenie.
Celem działalności naszego Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób zainteresowanych
odtwarzaniem oraz podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych
Wojska II Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem
Lądowej Obrony Wybrzeża i Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte)
oraz działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej,
tradycji wojskowych i patriotycznych.

Cele nasze realizujemy poprzez:
- prowadzenie działalności wystawienniczej, poszukiwawczej i kulturalnej,
- doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia
- poprzez organizację seminariów, wykładów i innych form temu służących,
- a także udział w rekonstrukcjach i widowiskach historycznych,
zlotach, konferencjach, zjazdach.
- również sami organizujemy rekonstrukcje walk wrześniowych a także
uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta Gdyni
i w jej okolicach oraz WST na Westerplatte.